TACA Giới thiệu về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của học viện

TACA – NƠI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KẾ TOÁN CỦA BẠN

Chúng tôi là những người đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của nghề kế toán. Đã từng bị các chủ doanh nghiệp nói rằng “kế toán không tạo ra giá trị” kế toán chỉ biết ghi chép sổ sách, hạch toán nợ có một cách máy móc.

Từ những thứ trên, Chúng tôi đã nhận ra cần phải thay đổi nhận thức:

Thứ nhất: Cần thay đổi nhận thức các bạn làm kế toán để khi về Doanh nghiệp họ không chỉ làm tròn vai là người ghi sổ, lập báo cáo tài chính. Mà bạn phải là những người tư vấn, tham gia vào việc ra quyết định hoạt động của Doanh nghiệp.

Thứ hai: Cần thay đổi nhận thức của lãnh đạo Doanh nghiệp về vai trò của kế toán. Các nhà quản trị cần phải hiểu được thông tin kế toán có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình ra quyết định và dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công. Những hạn chế của thông tin kế toán nếu sử dụng không đúng và không đủ gây thiệt hại như thế nào đến sự phát triển của doanh nghiệp.

TACA LÀ GÌ

Taca là từ viết tắt của “Training And Coaching Accounting” đào tạo và huấn luyện kế toán. Đồng thời, là tổ chức cung cấp các dịch vụ giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong các mảng quản trị, tài chính, kế toán, kiểm soát nội bộ.

TẦM NHÌN

Taca sẽ trở thành tổ chức dẫn đầu về đào tạo huấn luyện, cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược tối ưu hệ thống thông tin kế toán.

SỨ MỆNH

Taca thực hiện sứ mệnh “Kế toán tạo ra giá trị và sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp Việt”.

VĂN HÓA

Taca là tổ chức của những người cùng hướng về một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc, luôn luôn chia sẻ và đón nhận những giá trị văn hóa đẹp.

Taca

Tải Bộ đề Ôn thi Đại lý thuế 2020

On thi dai ly thue bo de

Bí mật của kỳ thi chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

Hãy check email của bạn để tải về nhé! Powered by ConvertKit

Bình luận

//]]>