Hàng tồn kho và các lỗi thường gặp trong kế toán hàng tồn