Tài liệu ôn thi chứng chỉ kế toán viên 2021 đầy đủ nhất
Tháng Hai 13, 2020

Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo Tài chính trong thi CCHN Kế toán APC

Với nghề Kế toán, việc lập báo cáo tài chính chắc không còn xa lạ gì với các bạn. Nhưng […]
Tháng Hai 13, 2020

Đáp án bài tập CCHN Kế toán APC môn Kế toán (Phần 2)

Để giúp bạn có thêm những hướng làm đúng cho bài thi APC môn kế toán, Học viện TACA xin […]
Tháng Hai 12, 2020

Bài tập CCHN kế toán APC môn Kế toán (Phần 2)

Để giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu ôn thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán APC năm […]
Tháng Hai 12, 2020

Các nguyên tắc kế toán cơ bản giúp bạn ôn thi CCHN Kế toán APC Môn kế toán

Học viện TACA xin gửi bạn các nguyên tắc kế toán cơ bản và tài liệu liên quan đến chuẩn […]
Tháng Hai 11, 2020

Ôn thi CCHN kế toán APC môn kế toán – 7 câu hỏi cơ bản về Luật Kế toán

Với 7 câu hỏi cơ bản về Luật kế toán, Học viện TACA cung cấp cho bạn đầy đủ thông […]
Tháng Hai 10, 2020

Đáp án bài tập CCHN Kế toán APC môn Thuế năm 2020

Đáp án bài tập CCHN kế toán APC môn Thuế năm 2020 đầy đủ và chi tiết: Học viện TACA […]
Tháng Hai 10, 2020

Bài tập CCHN Kế toán APC môn Thuế

Ngoài những bài tập ôn thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề TACA đã gửi bạn trước đó thì […]
Tháng Hai 9, 2020

Đáp án bài tập CCHN Kế toán APC môn Pháp Luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp

Ở bài trước, TACA đã gửi bạn một số bài tập môn Luật bạn cần hiểu rõ bản chất. Ở […]
Tháng Hai 8, 2020

Bài tập CCHN Kế toán APC môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp

TACA xin gửi bạn bài tập CCHN Kế toán APC môn Pháp luật về Kinh tế và Luật Doanh nghiệp […]
Tháng Hai 7, 2020

Đáp án bài tập CCHN kế toán APC môn Tài chính và Quản lý Tài chính nâng cao năm 2020

Gửi bạn đáp án bài tập CCHN kế toán APC môn Tài chính chi tiết nhất, với những gì TACA […]
Tháng Hai 7, 2020

Bài tập CCHN kế toán APC môn Tài chính và Quản lý Tài chính nâng cao năm 2020

Để giúp các bạn ôn thi chứng chỉ kế toán viên năm 2020 đạt hiệu quả, TACA xin gửi bạn […]
Tháng Hai 6, 2020

Đáp án bài tập CCHN kế toán APC môn kế toán Tài chính, kế toán quản trị nâng cao 2020

Để giúp bạn có những hướng làm đúng cho bài thi APC môn kế toán, mình gửi bạn đáp án […]